Фото: “Пипи долгиот чорап” денес е прекрасна жена

Сигурно секој од вас го помни храброто девојче и нејзините авантури од филмот „Новите авантури на Пипи Долгиот Чорап” во 1988 година. Теми Ерин сега има 43 години и живее во Калифорнија.