Оваа земја создава најмногу ѓубре во светот

Секоја година во светот се создаваат околу 2.1 милијарда цврст комунален отпад, наведуваат истражувачите кои за време на работењето на оваа тема користеле многубројни официјални податоци и академски студии.

Најмногу отпад се произведува во Америка. На листата на земји кои создаваат најмногу отпад се и Швајцарија, Германија, Франција и Холандија.

Количината на отпад која ја произведуваат луѓето може да наполни 800 000 олимписки базени.