Тест: Преку оваа фотографија проверете си го видот!

Добро погледнете ја фотографијата во чија средина четири цифри.

Доколку не ги гледате веднаш, пробајте главата да ја придвижите лево па десно, па би требало да се појават.

Доколку сте ги виделе следните бројки:

– 3246: Вие сте кратковиди и можеби имате астигматизам.

– 3240: Имате астигматизам, но не сте кратковиди.

– 1246: Кратковиди сте, но немате астигмаизам.

– 1240: Ви честитаме! Имате совршен вид!

Во секој случај, доколку ги гледате првите три бројки, направете контролен преглед кај очен лекар.