Зошто телефонот не треба да го носите во џеб?

Електромагнетните бранови кои ги емитуваат мобилните телефони се опасни по нашето здравје.

Опасноста се зголемува со фактот дека биолошкиот ефект на електромагнетното поле се акумулира, па поради тоа последиците се манефестираат одложено.

Електромагнетните бранови може да предизвикаат разни хормонални заболувања, но и леукемија или карцином на мозокот, предупредуваат лекарите.

Експертите советуваат од повик до повик да има 15 минути пауза, а телефонот да се доближи до главата кога ќе се воспостави повикот, бидејќи зрачењето е најголемо при бирањето.

Телефонот треба да се чува во чанта или ранец, далеку од виталните органи, но никако во џеб.